Uus 305-päevase toodangu rekord

    Viimati toimetatud: 15-02-2019

    Uue rekordi tegi Kõljala POÜ lehm Mille EE 14638725 (isa 62928 CRICKET-ET, ema EE 12245338, emaisa 62287 MELVIN), kes lüpsis neljandal laktatsioonil 20 391 kg piima. Tema augustikuine toodang kontrolllüpsi päeval oli 83,3 kg.

    Mille on teine lehm Eestis, kes on lüpsnud laktatsiooni jooksul üle 20 000 kg (esimene selline lehm oli Torma POÜ lehm Maari EE 16624290, kes lüpsis 20180 kg).

    2018. aasta jõudluskontrolli aastakokkuvõtted

    Viimati toimetatud: 15-02-2019

    Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2019 seisuga 515 karja ja 81 821 lehma, mis moodustab 96% Eesti lehmadest. Jõudluskontrollialuste lehmade 2018. aasta keskmine piimatoodang oli 9785 kg. Võrreldes 2017. aastaga on piimatoodang suurenenud 166 kg.

    Loe edasi..

    Lihaveiste geneetilise hindamise tulemused

    Viimati toimetatud: 01-02-2019
    Lihaveiste jõudluskontrolli programmis Liisu on avaldatud aretuspullide järjekordsed geneetilise hindamise tulemused tähistusega "Veebruar 2019 hindamine".

    Infopäev "Tiinuse test piimast"

    Viimati toimetatud: 31-01-2019

    Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) korraldab piimaveisekasvatajatele 27. veebruaril 2019 Pärimusmuusika Aida väikses saalis (Tasuja puiestee 6, Viljandi) infopäeva "Tiinuse test piimast".

    Infopäeval tutvustame EPJ teenust “Tiinuse test piimast" – ülevaate annavad nii testi tootja kui ka kasutajad.

    Infopäeva kava:

    Kl 10.30 Kohv ja kogunemine
    Kl 11.00 EPJ sissejuhatus – Kaivo Ilves
    Kl 11.20 Tiinuse testist – Miroslav Ribic, IDEXX (tõlge inglise keelest eesti keelde)
    Kl 12.50 Kliendikogemus tiinuse testi teenuse kasutamisest – Avo Kruusla (Kaska-Luiga OÜ), Aare Külvja (Tammsaare OÜ)
    Kl 13.30 Kohv ja lõpusõnad

    Infopäev on osalejatele tasuta.Registreeruda palume hiljemalt 15. veebruariks kas registreerimisvormil, telefonil 738 7700 või e-posti aadressil epj@epj.ee.

    Hiiumaa esinduses muutus vastuvõtuaeg

    Viimati toimetatud: 18-01-2019

    2019. aastal muutus Hiiumaa esinduses Käinas jõudluskontrolli spetsialisti vastuvõtuaeg - see on nüüd iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 12-16.

    Küsitlus tiinuse testi kasutamise kohta

    Viimati toimetatud: 11-01-2019

    Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS saadab piimaveisekasvatajatele küsitluse, millega soovib saada tagasisidet EPJ pakutava teenuse “Tiinuse test piimast” kohta (sama küsitluse link on saadaval ka Vissukeses).

    Kõigi küsimustikule vastanud ettevõtetete ja küsimustiku täitjate vahel loositakse välja auhind 24. veebruaril nii ettevõttele kui ka küsimustiku täitjale eraldi.

    Madalam SRA piirarv EPJ trükistel ja Vissukeses

    Viimati toimetatud: 01-02-2019

    Somaatiliste rakkude arvu (SRA) järgi saab kaudselt hinnata, kas udaras tegutsevad udarapõletikku põhjustavad bakterid või mitte. Mida suurem on lehma üldpiima SRA, seda suurema tõenäosusega on lehmal vähemalt üks udaraveerand nakatunud.

    Tihti tekib küsimus, millist SRA piirväärtust kasutada, et kõige täpsemini olemasolevat udaranakkust ennustada.

    Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS on siiani kasutanud udarapõletiku olemasolu hindamiseks lehma üldpiima SRA piirväärtust 250 000 rakku/ml. Eesti karjade udaratervis on küll aastatega väga palju paranenud, kuid udaranakkuste täpsemaks tuvastamiseks ning udaratervisealase töö tõhustamiseks oleks mõistlik kasutada madalamat SRA piirväärtust. Madalama SRA piirarvu kasutamine toob kasu karja udaratervise parandamises ning õigete otsuste tegemises (Piret Kalmus, Suurloomakliinik, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituut, Eesti Maaülikool)

    Sellest lähtuvalt kasutatakse edaspidi jõudluskontrolli udaratervise analüüsides lehma üldpiima SRA piirarvu 150 000 rakku/ml. EPJ teeb jaanuari jooksul jõudluskontrolli trükistel ja Vissukese analüüsides muudatused selliselt, et tähelepanu juhitakse (trükitakse jämedas kirjas, esiletõstetult) lehmadele, kelle üldpiima SRA ületab 150 000 rakku/ml.

    Rohkem infot: "Madalam SRA piirarv".

    Piimakarja geneetilise hindamise tulemused

    Viimati toimetatud: 05-12-2018
    Kodulehe piimaveiste hindamise lehel on avaldatud järjekordsed geneetilise hindamise tulemused seisuga 4. detsember 2018.

    Võimalus määrata bakterite üldarvu piimas

    Viimati toimetatud: 19-10-2018

    Loomapidajatel on nüüd võimalik Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi saata piimaproovid ka bakterite üldarvu määramiseks.

    See teenus aitab loomapidajatel kontrollida, millises loomagrupis/piimatankis või millises piima liikumise ahela punktis esineb probleeme. Bakterite üldarvu (loomapidajatele) määratakse säilitusainega konserveeritud piimaproovist. Saadud vastused on farmisiseseks kasutamiseks ning ei ole aluseks vaidlustes piimatööstustega, kuna proovid on võetud ja käideldud tööstuste poolt võetud piimaproovidest erinevalt.

    Bakterite üldarvu määramiseks tuleb võtta piimaproov säilitusainet sisaldavasse proovipudelisse (jõudluskontrolli proovipudel või muu katsuti). Selleks et konservaine tablett täielikult lahustuks, tuleb piimaproovi 25–30 minutit pärast proovi võtmist loksutada. EPJ laborisse saadetav piimaproovipudel ning proovipudeli kaas märgistatakse ribakoodiga, sama numbriga ribakood kleebitakse saatelehele. Ribakoodid ning saatelehe saab EPJ-st (sh jõudluskontrolli spetsialistidelt). Piimaproovi saatelehele kirjutatakse loomapidaja andmed ning proovi andmed (nt piimatanki number) ja märgitakse, millist teenust soovitakse.

    Piimaproovid peavad olema EPJ-s iga nädala teisipäeva hommikul kella kümneks. Oluline on, et piimaproovid oleksid võetud vahetult enne laborisse saatmist/toomist (esmaspäeval või teisipäeva hommikul), sest säilitusaine tagab piimaproovide stabiilsuse lühikeseks ajaks. Teisipäevaks saabunud piimaproovide vastused väljastab EPJ tootjale hiljemalt sama nädala reedel.

    Analüüsitulemusi näeb loomapidaja Vissukeses. Samuti saadab EPJ vastused e-postiga.

    Bakterite üldarvu analüüsi hinna leiate hinnakirjast.

    EPJ sotsiaalmeedias

    Viimati toimetatud: 17-10-2018

    EPJ uudistele ja tegemistele on nüüd võimalik kaasa elada Facebooki lehel, ootame oma kliente ja huvilisi seda jälgima.

    Uudiste arhiivi


    Viimati uuendatud 25.09.2015

    Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
    Rg-kood 12760791
    F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
    Oleme avatud
    E-R 8.00-16.30
    EPJ Facebookis
    Tel 738 7700
    Faks 738 7702
    epj@epj.ee

    EPJ serverisse sisselogimine

    Kasutaja nimi
    Salasõna


    mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
    • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
    • Mobiiltelefoni number